Publicerad:

Senast ändrad:

Stödåtgärder för företagare i Munkedals kommun

bild på händer och en miniräknare

Många företag i Sverige har det tufft just nu med anledning av rådande situation kring covid-19 (coronaviruset). Förutom det stöd till företag som planeras och genomförs på nationell nivå, genomför även Munkedals kommun en rad åtgärder för att underlätta så mycket vi kan för våra lokala företag. Åtgärderna ska bidra till att frigöra tid och stärka företagens likviditet.

– Sverige och världen står inför en rad utmaningar i kampen mot nya coronaviruset. Vi som kommun kan bidra till att underlätta för våra företag med hjälp av de verktyg vi förfogar över gällande betalningstider, tillstånd och tillsyn, säger kommundirektör Håkan Sundberg.

För att stärka företagens likviditet ska kommunen:

  • Ha möjlighet att ge anstånd på kommunens fakturor
  • Kunna korta ner utbetalningstid för leverantörsfakturor
  • Kunna ge anstånd / förlänga betalningsfrist för hyra i kommunala lokaler

För att frigöra tid hos företagen ska kommunen:

  • Inte starta nya tillsynsärenden om dessa inte kommer från nämnd
  • Skjuta på tillsynsbesök som inte är tidskritiska
  • Underlätta processen vid lagstadgade tillsynsärenden så långt som möjligt, genom dialog med berörda företag
  • Lyfta pågående tillsynsärenden samt bygglov skyndsamt till nämnd för avgörande

I övrigt ska kommunen:

  • Ha en löpande dialog med företagen i Munkedals kommun
  • Samverka mellan kommunens förvaltningar för att underlätta för företagen
  • Ha en löpande omvärldsbevakning utifrån ett företagsperspektiv


Åtgärderna genomförs omgående och beslutet gäller tills vidare i rådande situation.

Mer Information

Länkar och tips om var du kan hitta användbar och aktuell information

Har du frågor eller förslag?

Företagare med frågor, förslag eller som söker hjälp med vägledning får gärna kontakta:


Clas Hedlund, näringslivsutvecklare

telefon: 0524-183 64

e-post: clas.hedlund@munkedal.se


Ulrika Larsson, turismutvecklare

telefon: 0524-181 76

e-post: ulrika.larsson2@munkedal.se


Tipsa webbredaktionen