Publicerad:

Senast ändrad:

Krisberedskapsveckan 2020 - När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst

Bild med texten: "När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst"

Krisberedskapsveckan är sedan 2017 en årlig nationell informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Årets kampanj som genomförs 11-17 maj, anpassas till den pågående pandemin för att inte belasta pågående krishantering kring covid-19.

Krisberedskapsveckan samordnas nationellt av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Budskapet i årets kampanj är: När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst.

Hylla någon på Instagram

instagram.com/dinsakerhet kan du hylla någon som gjort något litet eller stort, och se vad andra vill hylla.


Mitt i allt det svåra hjälper vi varandra och bidrar till att Sverige tar sig igenom krisen. Varje dag tas fina initiativ av privatpersoner, organisationer och företag. De förtjänar att lyftas fram.

Hyllningar från artister

MSB bjuder också in omtyckta artister och ber dem hylla initiativ med egna liveframträdanden.


Munkedals kommun kommer med anledning av covid-19 att begränsa årets deltagande till att förstärka MSB's budskap under krisberedskapsveckan via webb och sociala medier.


 

Tipsa webbredaktionen