Publicerad:

Senast ändrad:

Arbetet fortskrider i Örekilsparken

Henrik Gustafsson vid markarbetet i Örekilsparken

Henrik Gustafsson berättar om arbetet i Örekilsparken

Du som passerat Örekilsparken i Munkedal under våren har säkert lagt märke till det omfattande markarbete som utförs. Nu börjar förändringarna i parken ta form.

Henrik Gustafsson, chef för plan, bygg och mark, berättar om hur arbetet fortskrider.


— En ny väganslutning med en mindre parkering har anlagts vid sidan av parken inför ett kommande flerbostadshus. Nu återstår cirka två veckor av väg- och gångvägsjustering samt grässådd, berättar Henrik. Därefter kan parken användas som vanligt igen. Vi planerar även för ett mindre utegym för alla åldrar i parken i slutet av sommaren.En stor del av arbetet har innefattat ett nytt dagvattensystem, där man dimensionerat upp storleken på dagvattenrören för att minska riskerna för översvämning i Munkedals centrum.


— Vi har även anlagt ett öppet dagvattendike som bidrar till syresättning av vattnet, samt en ny dagvattendamm som kommer att fungera som buffert och även ett trevligt inslag i parken, säger Henrik.


Husbyggnationen på Vadholmen vid parken påbörjas tidigast under 2021.
Tipsa webbredaktionen