Publicerad:

Senast ändrad:

Munkedals kommun lyfter sig 81 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking

Tre glada personer på Centrumtorget i Munkedal. 

Clas Hedlund, Susann Haggren och Ulrika Larsson.

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner, som till stor del bygger på enkätsvar från det lokala näringslivet. I årets ranking lyfter sig Munkedals kommun 81 placeringar till plats 187. – En klar förbättring och en signal om att vi är på rätt väg. Nu måste vi tillsammans med vårt lokala näringsliv fortsätta utveckla vår samverkan ytterligare, säger Clas Hedlund, näringslivsutvecklare i kommunen.

Susann Haggren, näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland, var på plats vid torsdagens företagarfrukost i Munkedal och berättade om bakgrunden till enkäten och rankingresultatet.


– Jag tycker det är väldigt imponerande att kommunen klättrat så snabbt på ett år, men det är viktigt att man ser att trenden håller i sig och att man behåller fokus i frågan, säger Susann Haggren. En god möjlighet till dialog är den kommande Översiktsplan 2040, som jag vet att kommunen kommer börja arbeta med under 2021.


Enkäten till det lokala näringslivet besvarades av cirka hälften av de tillfrågade företagen, vilket följer svarsfrekvensen i snitt i landet - och som genererade 90 svar. 73 procent av de svarande hade haft någon form av kontakt eller ärende hos kommunen.

Flera faktorer bakom lyftet

Några av enkätsvaren som påvisar en större nöjdhet med företagsklimatet i Munkedals kommun, är tillgång till kompetens, som stiger 136 placeringar - det sammanfattande omdömet om kommunen, som stiger 93 placeringar - samt hur företagare upplever tjänstemännens attityder till företagande, som stiger 91 placeringar.


Rankingen tar även hänsyn till statistiska faktorer från SCB och UC, där exempelvis kommunens ranking för kommunalskatt hamnar nere på plats 289.


Ulrika Larsson, turismutvecklare i kommunen med nära kontakt med besöksnäringen och handeln i kommunen, ser framgång i att ha en ömsesidig och tät dialog.


– Jag tror att ett långsiktigt och konsekvent arbete med dialog och samverkan i olika frågor har gett en bättre förståelse från både kommun och näringsliv – vilket ökar förutsättningarna till samverkan och effektiva lösningar, säger Ulrika Larsson.

Utmaningar

– Enkätsvaren från det lokala näringslivet visar även på en del utmaningar och det gäller att vara ödmjuk inför framtiden och vara klar över att det är ett lagspel som leder till framgång, säger Clas Hedlund.


En sådan utmaning är att 31 % av företagen känner att de påverkas i mycket eller ganska hög utsträckning negativt av brottslighet/otrygghet. Snittet för Sverige är 26 %.


I enkäten 2020 förmedlar svaren från näringslivet bland annat följande förbättringsområden:

  • Lägre skatter och avgifter
  • Minskad brottslighet och ökad trygghet
  • Ökad förståelse för företagande
  • Bättre dialog med bland annat beslutsfattare
  • Fler bostäder

För mer information om enkäten och resultat: www.foretagsklimat.se

Kontaktuppgifter

För frågor om kommunens näringslivsutveckling, kontakta:

Clas Hedlund

Näringslivsutvecklare

E-post: clas.hedlund@munkedal.se

Telefon: 0524-183 64
Tipsa webbredaktionen