Publicerad:

Senast ändrad:

Näringslivsrådet knyter samman företag, kommun och politik

Foto över motorvägsbro E6 söder om Munkedal

Onsdagen den 23 september träffades Näringslivsrådet för att diskutera näringslivsfrågor och företagsamhet i kommun. Näringslivsrådet träffas fyra gånger per år och består av representanter från Munkedals kommun samt lokala näringslivsorganisationer. Ämnen som diskuterades på mötet var bland annat hur covid-19 påverkat verksamheterna, pågående aktiviteter samt arbetet med Översiktsplan 2040.

Näringslivsrådet har som syfte att vara en sammanhållande länk mellan företag, kommun och politik för en långsiktig och hållbar samverkan på bred front.


På mötet fanns representanter från respektive näringslivsorganisation på plats och informerade om hur covid-19 har påverkat verksamheterna och hur man hanterar situationen. Clas Hedlund, näringslivsutvecklare och Ulrika Larsson, turismutvecklare från Munkedals kommun informerade om pågående aktiviteter för näringsliv och besöksnäring.

Clas Hedlund berättade även om Svenskt Näringslivs ranking 2020, där Munkedals kommun klättrat 81 placeringar jämfört med föregående år. Stor vikt i det fortsatta arbetet läggs på dialog och ett långsiktigt arbete.


Läs mer om Munkedals kommun i årets näringslivsranking.

Elisabeth Linderoth, samhällsbyggnadschef, presenterade arbetet med Översiktsplan 2040 - som är en process på 3 - 5 år, där kommunens invånare bjuds in till dialog om hur Munkedal ska se ut 2040.


Nästa möte äger rum onsdag 25 november. Har du frågor som du vill lyfta till Näringslivsrådet kan du kontakta en av de representerade organisationerna.

Du hittar alla representanter i Näringslivsrådet här.