Publicerad:

Senast ändrad:

Munkedals kommun och Quality Salmon tecknar avsiktsförklaring kring planerat logistikcenter

Bild på Håkan
Sundberg, kommundirektör - Jan Hognert, kommunalråd - Roy Høiås, Lighthouse
Finance och Quality Salmon.

Från vänster: Håkan Sundberg, kommundirektör - Jan Hognert, kommunalråd - Roy Høiås, Lighthouse Finance och Quality Salmon.

Sotenäs kommun och företaget Lighthouse Finance AS blev i våras överens om en etablering som kan generera tusentals nya arbetstillfällen. Planerna innefattar byggnation av Europas största landbaserade fiskodling till en beräknad investering på 17–20 miljarder kronor. I planerna ingår även byggnation av ett logistikcenter vid Håby, där en avsiktsförklaring nu tecknats med Munkedals kommun.

Målsättningen för laxodlingen är att starta produktionen etappvis från år 2023 för att 2026 kunna producera 100 000 ton lax per år.

 

Lighthouse Finance AS, har under året startat dotterföretaget Quality Salmon Sotenäs AB, med säte i Sotenäs kommun. Quality Salmon ska driva den planerade industriparken i samverkan med partners, där man idag har namngivna intressenter som Vattenfall, Volvo, Siemens med flera.


Produktionen ska genom modern teknik återvinna hela kedjan från fisk till avfall och vatten. Etableringen förväntas innebära tusentals nya arbetstillfällen, ett stort behov av nya bostäder samt förbättrad infrastruktur i området.


För att skapa en effektiv logistik planeras även ett logistikcenter vid Håby med eldrivna lastbilar. Quality Salmon Sotenäs AB och Munkedals kommun har nu tecknat en avsiktsförklaring om projektsamarbete kring etablering och tillgång till mark.


– Vi ställer oss positiva till en etablering av ett logistikcentrum i kommunen, säger Håkan Sundberg, kommundirektör i Munkedals kommun. Planerna ligger i linje med vårt mål om att vara en attraktiv näringslivskommun med en hållbar utveckling. Målsättningen är att under våren kunna presentera en mer detaljerad projektplan kring logistikcentret.

 

Se mer information om projektet på Sotenäs kommuns webbplats.