Publicerad:

Senast ändrad:

Viktigt information om skärpta råd och åtgärder kring covid-19

Bild på kommundirektör Håkan Sundberg med texten "Det är allvar nu!"

Kommundirektör Håkan Sundberg

- Situationen är allvarlig! Nu måste vi alla hjälpas åt att bromsa smittspridningen genom att agera enligt gällande råd och att sprida information om läget, säger kommundirektör Håkan Sundberg. Kommunen har beslutat att i nuläget stänga delar av kommunens fysiska verksamheter och att avråda från besök på kommunens boenden.

- I nuläget avråder vi från besök på våra äldreboenden och LSS-boenden. Det gäller även besök på kommunhuset och andra verksamheter, berättar Håkan Sundberg. Vi stänger även lokaler för bibliotek, fritidsgårdar, kulturskola, samt begränsar användningen av kommunens idrottslokaler till barnverksamhet enligt gällande råd.

 

Kommunens medarbetare uppmanas att jobba på distans och att ersätta fysiska möten med digitala möten i den mån det är möjligt.

 

Åtgärder i nuläget från Munkedals kommun för att bromsa ökande smittspridning

  • Kommunen avråder från besök på äldreboenden och LSS-boende
  • Kommunens bibliotekslokaler stängs i nuläget. Du kan ändå få tillgång till biblioteksservice digitalt eller via utlämning av litteratur. Kontakta biblioteken för mer information.
  • Kommunens idrottshallar ska endast användas för verksamhet riktade till barn födda 2005 eller senare. Inga vuxna förutom ledare bör vistas i lokalen.
  • Kulturskolan återgår i nuläget till endast digital undervisning.
  • Fritidsgårdens lokaler stängs i nuläget. Verksamhet kommer bedrivas i form av fältarbete.
  • Öppna förskolan kommer i nuläget förlägga sin verksamhet utomhus
  • Arrangemang i kommunens regi kommande veckor ställs in

- Jag uppmanar alla att noga följa gällande råd. Vi måste göra allt vi kan för att förhindra att smittan drabbar liv och hälsa, avslutar Håkan Sundberg.

 

Läs mer om skärpta råd och fortsatt publikbegränsning till 50 personer i Västra Götaland på Västra Götalandsregionens hemsida.Tipsa webbredaktionen