Publicerad:

Senast ändrad:

Skärpt avrådan från besök på kommunens äldreboenden och LSS-boenden

Bild på Catarina Dunghed med bildtext - Skärpt avrådan från besök på kommunens boendenFörstora bilden

Catarina Dunghed, förvaltningschef välfärd

Smittan ökar snabbt i Västra Götalandsregionen och det finns i nuläget även konstaterade fall av covid-19 bland omsorgstagare och personal på kommunens äldreboenden. Därför skärper nu förvaltningsledningen inom välfärd i Munkedals kommun ytterligare sin avrådan från besök på kommunens äldreboenden och LSS-boenden. Skärpt avrådan gäller från och med fredag 13 nov.

- Vi har inte juridisk befogenhet att införa besöksförbud, men vi kan inte riskera att ha besök av närstående i nuläget såsom smittan utvecklas, säger Catarina Dunghed, förvaltningschef välfärd. Därför avråder vi skarpt från besök och vädjar nu till alla att följa avrådan. Vi måste alla göra allt vi kan för att förhindra att våra äldre och andra riskgrupper drabbas och för att undvika smittspridning! I nuläget har vi konstaterad smitta på Sörbygården, där vi följer direktiv från smittskyddsläkare.


Undantag från avrådan kan göras i särskilda fall. Beslut om undantag tas av enhetschef för boendet. Särskilda fall kan vara om den boende vårdas i livets slut.


Närstående ombeds kontakta respektive boende vid frågor.
Tipsa webbredaktionen