Publicerad:

Senast ändrad:

Internationella GIS-dagen

I dag, den 18 november, firas den internationella GIS-dagen, en dag då organisationer och kommuner belyser nyttan med geografiska data. GIS står för geografiska informationssystem och innebär digitala kartor. Visste du att du antagligen använder GIS varje dag? Till exempel när du ser i din smartphone vilka restauranger som ligger nära dig eller när du får en vägbeskrivning i bilen.

GIS används inom flera olika områden i kommunal verksamhet. Till exempel underlag för att kombinera ytor av strandskydd och riksintressen i ett område, eller för information om fastighetsägare och jordarter.


Allmänheten har tillgång till kommunal data i Kartportalen, där du bland annat kan se vilka detaljplaner som gäller i ditt bostadsområde och hitta information om kommunal service som parkeringar och återvinningsstationer.


Tips! Se vilka vandringsleder du kan upptäcka i ditt närområde via kartan Uppleva och göra.


Mer information

Vill du veta mer om geodata och hur det används? Titta på Lantmäteriets korta film Geodata i samhället.Tipsa webbredaktionen