Publicerad:

Senast ändrad:

Publikgräns på 8 personer i Västra Götaland från 24 november - gäller även sittande publik

Bild på tomma sittplatser

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta (8) deltagare. Detta gäller även om deltagarna sitter med behörigt avstånd till varandra. Enda undantaget är begravningar. Beslutet gäller från och med den 24 november.

Beslutet fattades den 23 november och innebär att det från och med den 24 november, är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Bakgrunden till beslutet är att begränsa den mycket allvarliga smittspridningen av covid-19.


Regeringen har beslutat om ett undantag för begravningar, som även gäller Västra Götaland. Det får samlas maximalt tjugo (20) deltagare vid begravningsgudstjänster, urnsättning och liknande. Undantaget är lika för alla, oavsett trosinriktning.

Bakgrund till Länsstyrelsens beslut

Den 20 november beslutade regeringen att begränsa antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till åtta (8) personer från och med 24 november.


Länsstyrelsen har mandat att besluta om lokala regler.


Den 23 november beslutade Länsstyrelsen att maxantalet på 8 personer även ska gälla för sittande publik i Västra Götaland från 24 november. Detta beslut gäller istället för regeringens beslutade undantag för sittande publik. Det enda undantaget från förbudet i Västra Götaland gäller begravningar, som får samla max 20 deltagare.


Länsstyrelsens beslut har tagits mot bakgrund av att smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Västra Götaland. Beslutet har fattats efter avstämning med länets smittskyddsläkare.


Länsstyrelsens nyhet om förbudet  i Västra Götaland (länk borttagen)


Läs mer om regeringens förbud


Uppdatering 2022-02-24: Länk till Länsstyrelsens nyhet är borttagen på grund av att den inte är aktuell längre.

Tipsa webbredaktionen