Publicerad:

Senast ändrad:

Renovering av Hällevadsholmsskolan pågår

Renoveringen av Hällevadsholmsskolan som påbörjades under våren 2020 närmar sig nu ett färdigställande. Vid årsskiftet beräknas alla etapper som rör byggnationerna vara klara. Skolgården kommer att rustas upp med ny lekutrustning under sommaren 2021.

Renoveringsarbetet genomförs parallellt med ordinarie skolverksamhet och har delats upp i flera etapper, varav de två första är klara.


Etapp 1: gymnastiksal, omklädningsrum tak och fasad - klart
Gymnastiksalen har bland annat fått ny belysning, ljuddämpning, måleri och ny ljudanläggning. Därutöver har omklädningsrummen totalrenoverats med nya duschbås, ny ventilation och nya toaletter. I samma byggnad har man även iordningställt två flexibla lokaler för förskoleklasser samt fritidsverksamhet. Exteriört har man åtgärdat fönster, tak, fasad med mera.


 

Etapp 2: klassrum, grupprum och solpaneler - klart

Renovering av fyra klassrum och byggnation av nya tillhörande grupprum. Här har bland annat ny belysning, ventilation, ytskikt och ljuddämpning installerats. Man har här även utfört återstående renovering av tak - samt installerat solceller på taket.

 

Etapp 3: personalytor, skolhälsa och bibliotek - påbörjad, klart vid årsskiftet

Renovering av bland annat personalytor, arbetsrum, utrymmen för skolhälsa samt bibliotek.

 

Etapp 4: skolgård – utförs sommaren 2021

Skolgården kommer att få ny lekutrustning som exempelvis klätterställning, linbana, bollplan samt sol- och regnskydd.

Bra samarbete med skola och entreprenör

Mattias Andersson, projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen, tycker att renoveringsarbetet och samverkan med skolan fungerat bra.

 

– Renoveringsarbetet har flutit på bra i gott samarbete med skola och entreprenör, säger Mattias Andersson. Det är alltid en utmaning att hantera logistik och byggarbeten i en pågående verksamhet, men än så länge har vi inte upplevt några större problem.

Ser fram emot det färdiga resultatet

Liselott Sörensen Ringi, förvaltningschef för barn- och utbildning, ser fram emot renoveringens färdiga resultat.

 

– Det har varit ett gott samarbete mellan alla parter i projektet, säger Liselott Sörensen Ringi. Nu får elever och personal bättre lärmiljöer och efter sommarlovet även en roligare och bättre anpassad skolgård.

 

Tipsa webbredaktionen