Publicerad:

Senast ändrad:

Smittspridningen ökar i Västra Götaland under vecka 47

VGR:s kartbild över smittläget i regionenFörstora bilden

Kartbild vecka 47 över Västra Götaland som visar antal rapporterade smittfall med covid-19 per kommun (siffror) - samt antal fall per 10 000 invånare (färgskala).

Antal smittfall med covid-19 ökar fortsatt i Västra Götaland. I Munkedals kommun vecka 47 rapporterades 26 fall av covid-19, vilket ger jämförelsetalet (incidens) 25 fall per 10 000 invånare. Det är en kraftig ökning jämfört med vecka 46 där det rapporterades in 7 fall för kommunen.

I Fyrbodals olika kommuner rapporteras smittläget vecka 47 variera mellan 4 – 45 fall per 10 000 invånare.


Äldreomsorgen i Munkedals kommun har i nuläget 3 brukare och 5 medarbetare med bekräftad covid-19.


Inom barn- och utbildningsverksamheterna i Munkedals kommun finns i nuläget inga nya kända fall.


- Läget är fortsatt allvarligt med ökande smittspridning i regionen, säger Håkan Sundberg, kommundirektör i Munkedals kommun. Vi måste alla fortsätta ta vårt personliga ansvar och följa gällande restriktioner och skärpta råd. Det handlar om att göra allt vi kan för att värna om liv och hälsa.


Ta del av statistiken på Västra Götalandsregionens webbplats


Ta ansvar och följ rekommendationer och skärpta råd för att begränsa smittspridning


Skärpta råd för Västra Götaland för att begränsa smittspridning:

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.
  • Alla verksamheter i regionen eller i regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Skarp avrådan från besök på kommunens äldreboenden och LSS-boenden

Förvaltningsledningen inom välfärd avråder i nuläget skarpt från besök på kommunens boenden och vädjar till alla att följa avrådan. Läs mer om avrådan


Läs mer om restriktioner, förbud och skärpta råd på:


Folkhälsomyndighetens webbplats 


samt Västra Götalandsregionens webbplats
Tipsa webbredaktionen