Publicerad:

Senast ändrad:

Arbetslivsvecka på Kungsmarksskolan

I veckan har årskurs 9 på Kungsmarksskolan haft arbetslivsvecka, ett alternativ till höstens prao som på grund av pågående pandemi inte kunnat genomföras som vanligt.

Veckan startades med en företagsorientering där representanter från ett 20-tal lokala företag och tjänstepersoner från kommunen delade med sig av sin verksamhet och olika yrkesroller. Eleverna blev tilldelade en kontaktperson och hade möjlighet att intervjua allt från polis, bygglovshandläggare, säljare, mekaniker och It-tekniker till kommundirektör, brandman, riksdagsledamot, fastighetsmäklare och plåtslagare.


Eleverna har även fått en introduktion från kommunens samhällsbyggnadschef Elisabeth Linderoth om arbetet med kommunens översiktsplan. Elisabeth berättade bland annat om vad en översiktsplan är och varför den behövs, för att sedan gå vidare till det skarpa uppdraget – mötesplatser i Örekilsparken.


Uppdraget innebär att eleverna arbetar fram hur de vill att framtidens mötesplatser i Örekilsparken ska se ut. Platser som passar alla åldrar och olika behov. Uppdraget ger utrymme för kreativitet och det är bara fantasin som sätter gränser. I slutet av veckan görs en sammanställning klassvis som överlämnas till Elisabeth Linderoth.

Då fysiska möten i dagsläget inte är möjliga har Kungsmarksskolans elever under veckan träffat externa deltagare via digitala mötesplatser

 

Tipsa webbredaktionen