Publicerad:

Senast ändrad:

Nämnder och fullmäktige har ställt om mötesverksamheten

Inför kommande sammanträde med kommunfullmäktige den 7 december, har gruppledarna i respektive politiskt parti kommit överens om att minska ned antal ledamöter under mötet från 35 till 23 st. Anledningen till begränsningen är att ledamöter ska kunna hålla avstånd i lokalen under mötet.

Sammanträdet kan följas via webbsändning och kommunen avråder allmänheten att fysiskt närvara på sammanträdet med anledning av rådande smittläge.


Kommunens nämnder genomför sina möten digitalt. Det innebär exempelvis att enbart ordförande, förvaltningschef och sekreterare är på plats i sammanträdeslokalen medan övriga deltagare ansluter via videokonferens.


Kommunfullmäktiges möteshandlingar och länk till webbsändning hittar du på sidan för Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll.


Tipsa webbredaktionen