Publicerad:

Senast ändrad:

Gymnasieskolor övergår till distansundervisning

Bild på en ung person som sitter framför en dator. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolorna övergår till distansundervisning från och med 7 december fram till 6 januari.

I Munkedals kommun innebär det att Processtekniska Gymnasiets undervisning sker på distans under perioden.

 

Vissa gymnasieverksamheter, som exempelvis introduktionsprogrammet, är undantagna rekommendationen.

 

- Syftet är att ytterligare minska trängseln i samhället och i kollektivtrafiken. Vi vill också poängtera vikten av att gymnasieeleverna följer de allmänna råden gällande bland annat att hålla avstånd även på fritiden, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Vissa undantag

Undantag från rekommendationen gäller i fall där praktiska moment som inte kan skjutas upp, nationella prov, andra examinationer som inte går att genomföra på distans, introduktionsprogram inklusive språkintroduktion, samt elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Information till berörda elever och vårdnadshavare med gymnasieplats i Munkedals kommun, skickas ut av Kunskapens Hus.