Publicerad:

Senast ändrad:

Jullovet tidigarelagt på Kungsmarksskolan – inleds fredag 11 december

Stor tegelbyggnad en solig dag. Runt om gräs och träd. 

Då flera i personalen på Kungsmarksskolan har provtagits positivt för covid-19, har barn- och utbildningsförvaltningen i samråd med smittskyddsläkare beslutat att tidigarelägga starten på julledigheten för högstadieeleverna på Kungsmarksskolan till fredag 11 december. I dagsläget finns inga kända smittfall bland eleverna. 

De dagar som jullovet förlängs med, kommer att återläsas under nästa termin.

 

I dagsläget påverkas inga andra grundskolor i kommunen av beslutet.

 

Information till vårdnadshavare har skickats ut via skolsystemet Unikum.