Information om stängda kommunala verksamheter

Bild på entrén till Munkedals kommunhus. Snö på marken.

Ett flertal kommunala verksamheter har sedan tidigare varit helt eller delvis stängda med anledning av covid-19. Nu skärps restriktionerna ytterligare, där bland annat kommunala idrottshallar stängs för all verksamhet.

Översikt över verksamheter som i dagsläget är stängda eller genomförs på distans i Munkedals kommun.

 

Flertalet av verksamheterna har varit helt eller delvis stängda sedan tidigare.


 • De kommunala idrottshallarna är helt stängda till och med 24 januari för all verksamhet.
 • Biblioteken är stängda till och med 24 januari.
 • Öppna förskolan är stängd till och med 24 januari.
 • Kulturskolan har distansundervisning för musik och teater. Ingen dansundervisning till och med 24 januari.
 • Gymnasiet, Introduktionsprogrammet (IM) och vuxenutbildningen har distansundervisning. Elever i behov av särskilt stöd kommer att erbjudas det.
 • Dagverksamhet för personer med demensjukdom är stängd tills vidare. Enskilt stöd erbjuds.
 • Mötesplats Träffpunkten och café är stängda tills vidare.
 • Jobbcentrum på AME är stängd tills vidare. Deltagare med behov erbjuds enskilt stöd.
 • Daglig verksamhet på AME är anpassad utefter individuella behov.
 • Torsdagsgruppen på socialpsykiatrin är stängd tills vidare.
 • Café Kringlan är stängd tills vidare.
 • Secondhandbutiken Nött och Nytt är stängd tills vidare.
 • Secondhandbutiken Lilla Tage är stängd tills vidare.


Vid behov av ytterligare information - kontakta respektive verksamhet.