Munkedals kommunvapen

Information om stängda kommunala verksamheter

Bild på entrén till Munkedals kommunhus. Snö på marken.

Ett flertal kommunala verksamheter har sedan tidigare varit helt eller delvis stängda med anledning av covid-19. Nu skärps restriktionerna ytterligare, där bland annat kommunala idrottshallar stängs för all verksamhet.

Översikt över verksamheter som i dagsläget är stängda eller genomförs på distans i Munkedals kommun.

 

Flertalet av verksamheterna har varit helt eller delvis stängda sedan tidigare.


 • De kommunala idrottshallarna är helt stängda till och med 24 januari för all verksamhet.
 • Biblioteken är stängda till och med 24 januari.
 • Öppna förskolan är stängd till och med 24 januari.
 • Kulturskolan har distansundervisning för musik och teater. Ingen dansundervisning till och med 24 januari.
 • Gymnasiet, Introduktionsprogrammet (IM) och vuxenutbildningen har distansundervisning. Elever i behov av särskilt stöd kommer att erbjudas det.
 • Dagverksamhet för personer med demensjukdom är stängd tills vidare. Enskilt stöd erbjuds.
 • Mötesplats Träffpunkten och café är stängda tills vidare.
 • Jobbcentrum på AME är stängd tills vidare. Deltagare med behov erbjuds enskilt stöd.
 • Daglig verksamhet på AME är anpassad utefter individuella behov.
 • Torsdagsgruppen på socialpsykiatrin är stängd tills vidare.
 • Café Kringlan är stängd tills vidare.
 • Secondhandbutiken Nött och Nytt är stängd tills vidare.
 • Secondhandbutiken Lilla Tage är stängd tills vidare.


Vid behov av ytterligare information - kontakta respektive verksamhet.