Munkedals kommunvapen

Positivt resultat 2020 för Munkedals kommun 

Bild på entrén till Munkedals kommunhus. Snö på marken.

Kommunens resultat för 2020 uppgår till 29,1 miljoner kr, att jämföra med det budgeterade resultatet på 13,9 miljoner kr, vilket förstärker de senaste årens trend av positiva resultat.

Resultatet stärker kommunens ekonomi och underlättar för kommunen att hantera kommande utmaningar, med stora investeringar inom bland annat skola och äldreomsorg.

— Året har tydligt präglats av covid-19, vilket påverkat stora delar av verksamheterna. Pandemin har inneburit högre kostnader för kommunen, men vi har även fått bra stöd genom de bidrag staten fördelat till kommunerna under året, berättar kommundirektör Håkan Sundberg.

Under 2020 uppgick investeringarna till 79 miljoner kr, vilket är en stor ökning jämfört med 2019. Bland annat har kommunen investerat i ombyggnation av skolorna i Hällevadsholm och Dingle, ombyggnation av fastigheter på Utvecklingscentrum Munkedal, samt exploateringsarbeten för planerade bostäder på Vadholmen i centrala Munkedal.

Kommunen står även framåt inför stora investeringar i förskolor, skolor samt vård och omsorgsboende. Det innebär att kommunen kommer att behöva låna mer pengar för att klara finansieringen. För kommunens långivare är det en trygghet att kommunen stärker sin ekonomi genom positiva resultat – vilket i förlängningen kan innebära bättre lånevillkor.

Det positiva resultatet 2020 skapar goda förutsättningar för kommande planeringsperiod. Budgetprocessen för 2022 och plan 2023-2024 är i full gång, då kommunfullmäktige redan i november beslutade om planeringsförutsättningarna.

— Vi är nöjda med ett positivt resultat, men det gäller att även fortsatt ha kontroll på kostnadsutvecklingen och se över verksamheter där kommunen har ett högre kostnadsläge än andra jämförbara kommuner, säger Håkan Sundberg.