Publicerad:

Senast ändrad:

Smittspridningen minskar aningen i Västra Götaland – några kommuner ökar lokalt

Kartbild vecka 4 över Västra Götaland som visar antal rapporterade smittfall med covid-19 per kommun (siffror) - samt antal fall per 10 000 invånare (färgskala)

Kartbild vecka 4 över Västra Götaland som visar antal rapporterade smittfall med covid-19 per kommun (siffror) - samt antal fall per 10 000 invånare (färgskala).

Under vecka 4 rapporterades 4 160 fall i Västra Götaland, vilket är en minskning med 105 fall jämfört med föregående vecka. I Munkedals kommun syns en ökning av antal fall.

I Munkedals kommun vecka 4 rapporterades 20 fall av covid-19, vilket ger jämförelsetalet (incidens) 19 fall per 10 000 invånare.


Det är en ökning jämfört med vecka 3 då det rapporterades in 13 fall för kommunen.


Äldreomsorgen har i nuläget inga bekräftade smittfall bland brukare eller personal.


Denna vecka har vaccinationer av dos 2 inletts för brukare inom äldreomsorgen i kommunen.


Kungsmarksskolans högstadium fortsätter med växelvis distansundervisning enligt plan.Ta del av statistiken på Västra Götalandsregionens webbplats


Information om vaccinering - 1177.se