Publicerad:

Senast ändrad:

Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 februari ställs in

Bild på entrén till Munkedals kommunhus. Snö på marken.

Kommunfullmäktige har genomfört ett testmöte inför det planerade digitala fullmäktigesammanträdet den 22 februari. I samband med testmötet påvisades problem i de digitala mötesförutsättningarna som behöver åtgärdas.

Kommunfullmäktiges presidium har därför beslutat att ställa in kommunfullmäktiges sammanträde den 22 februari. Ärendelistan för sammanträdet innehöll inga ärenden som inte kan vänta med beslut.


Nästa sammanträde med kommunfullmäktige i Munkedals kommun genomförs den 29 mars.