Munkedals kommunvapen

Smittspridningen ökar i Västra Götaland och Munkedals kommun

Kartbild vecka 6 över Västra Götaland som visar antal rapporterade smittfall med covid-19 per kommun (siffror) - samt antal fall per 10 000 invånare (färgskala).

Kartbild vecka 6 över Västra Götaland som visar antal rapporterade smittfall med covid-19 per kommun (siffror) - samt antal fall per 10 000 invånare (färgskala).

Under vecka 6 rapporterades 4 737 fall i Västra Götaland, vilket är 14 procent fler än föregående vecka. I Munkedals kommun ökade antalet fall från 37 till 44.

I Munkedals kommun vecka 6 rapporterades 44 fall av covid-19, vilket ger jämförelsetalet (incidens) 42 fall per 10 000 invånare. Det är en ökning jämfört med vecka 5 då det rapporterades in 37 fall för kommunen.

 

– Det är en mycket allvarlig situation då vi åter börjar få en ökning av antalet nya fall med covid-19. Vi befinner oss i ett läge där risken är mycket stor att smittspridningen tar ytterligare fart, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

 

Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland har införts från den 17 februari.

Läs mer om de nya rekommendationerna

Äldreomsorgen i kommunen har i nuläget inga bekräftade smittfall bland brukare eller personal.

 

Vaccinationer med dos 2 är genomförda på kommunens äldreboenden, samt för äldre i hushåll med kommunal hemsjukvård.

 

Vaccinationer med dos 2 för vårdpersonal genomförs under denna vecka.Ta del av statistiken på Västra Götalandsregionens webbplats


Information om vaccinering - 1177.se