Publicerad:

Senast ändrad:

Obehöriga fordon på Kungsmarksskolans skolgård tillåts ej på grund av oroligheter

Skylt: Förbud mot motortrafik

På grund av ökade oroligheter och skadegörelse på Kungsmarksskolans område har kommunen beslutat att inte längre tillåta obehörig trafik att köra in på skolområdet. Beslutet gäller tillsvidare och dygnet runt.

- Vi har upplevt ökande oroligheter och skadegörelse på skolans område under en längre tid, berättar Jimmy Göransson, säkerhetsstrateg på Munkedals kommun, och vi behöver nu tillsvidare reglera möjligheten för fordon att köra in på skolområdet efter skoltid. Restriktionen innebär tyvärr även att besökare till idrottshallen på Kungsmarksskolan inte kommer att kunna parkera på skolgården i nuläget.

Besökare till idrottshallen hänvisas till parkeringen vid busslingan öster om skolan.

- Vi ser en ökad orolighet hos bland annat barn och ungdomar den senaste tiden. En teori är att den pågående pandemin kan vara en del av förklaringen, säger Jimmy Göransson. Kommunen arbetar i bred samverkan mellan skola, fritidsverksamhet, socialtjänst och polis för att både identifiera orsaker och förebygga fler oroligheter. Vi använder oss av metoden EST (effektiv samordning för trygghet) för kartläggning och förebyggande insatser kring otrygghet i samhället.

- Vi har bland annat Ung Fritid som anordnar aktiviteter samt rör sig ute i samhället, där man även anordnar kvällsvandringar under namnet "Vuxna i rörelse", fortsätter Jimmy Göransson. Vi har även i nuläget tagit in vaktbolag som bevakar vissa områden i kommunen.

Som vuxen är det viktigt att våga fråga unga om hur de mår - och hur de tillbringar sin fritid. Samtal kan vara en nyckel till många goda effekter.

- Barn och unga kan vara extra utsatta för de negativa effekter som pandemin har orsakat - och jag vill uppmana vårdnadshavare att prata med sina barn - och att vara extra uppmärksamma på eventuella varningssignaler om oro och ohälsa, säger Jimmy Göransson.