Publicerad:

Senast ändrad:

Finns det platser där du känner dig otrygg?

Tre personer som står på en gångväg 

Elisabeth Linderoth, samhällsbyggnadschef, Jimmy Göransson, säkerhetsstrateg och Linn Karlsson, folkhälsostrateg kartlägger platser som kan upplevas som otrygga.

Då de sedvanliga trygghetsvandringarna i kommunen i nuläget har fått ställas in på grund av covid-19, finns det nu ett nytt kartformulär där du kan rapportera platser som du upplever som otrygga. Kartformuläret finns tillgängligt via kommunens webbplats och du rapporterar när du vill.

Munkedals kommun bedriver ett systematiskt trygghetsarbete, genom gruppen EST (Effektiv Samordning för Trygghet). Dina åsikter är viktiga i kartläggningen av platser, där det finns möjlighet till förbättring av tryggheten.

 

- När du rapporterar in dina upplevelser av otrygga och trygga platser i kommunen bidrar du med värdefull information i arbetet med att göra kommunen tryggare för alla, berättar Jimmy Göransson, säkerhetsstrateg i Munkedals kommun och delaktig i EST-gruppen.

 

Formuläret är till för alla som bor och vistas i Munkedals kommun, resultatet kommer att ligga till grund för prioriteringar av trygghetsskapande åtgärder.

 

- En otrygg plats kan exempelvis vara där få människor vistas, där det är klotter/skadegörelse, där området har dåligt rykte, där det är mörkt och dålig sikt eller där du upplever något annat som otryggt, säger Linn Karlsson, folkhälsostrateg i Munkedals kommun och delaktig i EST-gruppen. Du kan även rapportera platser där du känner dig trygg.

 

Formulär för att rapportera in en otrygg plats
Tipsa webbredaktionen