Publicerad:

Senast ändrad:

Polisens föräldraskola vill göra vuxna uppmärksamma på ungas drogbruk

Foto på en mörkblå jackärm med Polisens emblem på. Ovanför emblemet står det Polis med stora bokstäver.

Polisen arbetar kontinuerligt mot droger bland unga, men upplever att föräldrar ofta är okunniga om hur lättillgänglig narkotikan är för tonåringar. Polisområde Fyrbodal har därför tagit fram en ”Föräldraskola” för att öka medvetenheten.

Linn Karlsson, folkhälsostrateg i Munkedals kommun och delaktig i EST-gruppen (Effektiv samordning för trygghet), understryker vikten av att vuxna har kunskap om hur droger sprids och används bland unga.


- Polisen har sett tecken till ett ökat användande i flera kommuner de senaste åren. Att vi vuxna kan upptäcka eller förhindra droganvändning bland våra barn kan vara livsavgörande, säger Linn Karlsson. Många som testar droger kan lätt fastna i ett djupare missbruk.


Fem uppmaningar till vårdnadshavare från Polisen

  1. Var medveten om att unga kan komma i kontakt med narkotika överallt
  2. Var inte naiv – var uppmärksam på tecken
  3. Släpp inte taget när din tonåring är jobbig – ha koll
  4. Var vaken när din tonåring kommer hem
  5. Bygg relation så att din tonåring vågar berätta

 

Ta del av Polisens föräldraskola

 


Tipsa webbredaktionen