Publicerad:

Senast ändrad:

Inventering av kulturmiljöer pågår under sommaren

Två personer framför en röd äldre byggnadFörstora bilden

Cecilia Wingård och Linnea Nordell

I sommar inleder Bohusläns Museum arbetet med ett nytt kulturmiljöprogram, på uppdrag av Munkedals kommun. Byggnadsantikvarie Cecilia Wingård och arkeolog Linnea Nordell kommer att åka runt i kommunen under perioden maj – september för att inventera och fotografera olika kulturmiljöer. 

Ett kulturmiljöprogram uppmärksammar värdefulla kulturmiljöer som belyser kommunens historia från forntid till nutid.

 

Kulturmiljöprogrammet ska fungera som ett kunskapsunderlag och vara vägledande vid planläggning och lovgivning, samt i arbetet med hur kulturmiljöerna kan bevaras, användas och utvecklas för att skapa en attraktiv kommun och livsmiljö.

 

Det tidigare kulturmiljöprogrammet för Munkedals kommun togs fram 1994 och det är nu dags för en uppdatering. Kulturmiljöprogrammet kommer även att fungera som underlag i arbetet med kommunens nya översiktsplan, ÖP 2040.

 

Det nya kulturmiljöprogrammet beräknas vara klart sommaren 2022.
Tipsa webbredaktionen