Detaljplaner i granskningsskedet

Just nu är två detaljplaner ute på granskning, Östra Gårvik och förskolan på Brudås. Syftet med detaljplanen för Östra Gårvik är att skapa större byggrätter och ge området en sammanhållen struktur. För förskolan på Brudås detaljplan är syftet att möjliggöra för en ny förskola med en ändamålsenlig pedagogisk utemiljö. Är du intresserad av att ta del av handlingarna hittar du dem på munkedal.se och i Kommunhuset Forum i Munkedal.