Publicerad:

Senast ändrad:

Samråd detaljplan Västra Gårvik

Kartillustration Västra Gårvik

Onsdagen den 11 augusti finns representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen på plats vid badplatsen i Västra Gårvik mellan klockan 10.00 – 14.00 för att svara på frågor om detaljplan för Västra Gårvik.