Publicerad:

Senast ändrad:

Informationsmöte om frivillig resursgrupp, FRG, den 14 september

Är du beredd att bidra vid en samhällskris? Munkedals kommun och Räddningstjänsten Mitt Bohuslän håller informationsmöte den 14 september om en ny Frivillig Resursgrupp, FRG, som ska kunna förstärka olika funktioner i samband med kriser och extraordinära händelser i det fredstida civila samhället.

Syntolkning video: En person ståendes utomhus med ett samhälle i bakgrunden berättar om frivilliga resursgruppen. I handen håller personen ett papper med budskapet "Är du beredd att bidra vid en samhällskris?".

 

När du blir medlem i en FRG får du gå en grundutbildning som omfattar 36 timmar. I den utbildas du i första hjälpen, hjärt- och lungräddning, att möta människor i kris, att organisera spontanfrivilliga samt i förebyggande brandskyddskunskap.


Vill du veta mer? Anmäl dig till informationsträff med Munkedals kommun, Räddningstjänsten Mitt Bohuslän och Sveriges Civilförsvarsförbund.


Dag och tid: 14 september, kl. 19:00


Plats: Munkedals Brandstation


Anmälan: Via e-post till jimmy.goransson@munkedal.se
eller telefon: 0524-183 55.


Mötet covid-anpassas utefter myndigheternas aktuella rekommendationer.


Person utomhus som håller ett papper med budskapet "Är du beredd att bidra vid en samhällskris?"