Publicerad:

Senast ändrad:

Översyn av gång- och cykelvägar i kommunen

Person som sitter på huk på en nyasfalterad gång.

Mårten Kallin är ny chef för Gata och Parkavdelningen sedan några veckor.

Gata och parkavdelningen har påbörjat en bred översyn av gång- och cykelvägar i kommunen och som löper över kommande år. I samband med asfalteringen av Centrumvägen förra veckan passade man bland annat på att förbättra ytskiktet på en närliggande gångväg.

Mårten Kallin, ny chef för Gata och Park sedan augusti i år, berättar att arbetet är viktigt både för människors möjligheter till en aktiv vardag och ett effektivt underhåll vid exempelvis snöröjning och sopning.

 

- Vi kommer successivt att inventera skicket och behovet av underhåll på de gång- och cykelvägar som faller under kommunens ansvar, berättar Mårten Kallin. Vi tittar även på möjligheter att förbättra vissa dragningar, som exempelvis vid Saltkällan, där vi tillsammans med markägare och trafikverket diskuterar hur vi kan få till en ny sammanhängande sträcka.

 

Översynen av cykel- och gångvägarna i kommunen är ett långsiktigt arbete, där man försöker hitta samverkanseffekter i samband med andra arbetsinsatser.

 

- Ofta kan man vinna både tid och pengar genom att utföra underhållen i samband med andra projekt, som exempelvis i samband med en annan asfaltering, berättar Mårten Kallin. Gång- och cykelvägar i kommuner är ofta ett ämne som engagerar människor – och om man har synpunkter eller tips får man gärna höra av sig till mig.

 

Kontaktuppgifter:

Mårten Kallin
E-post: marten.kallin@munkedal.se
Telefon: 0524-180 92

Tipsa webbredaktionen