Munkedals kommunvapen

Nya konstverk i Örekilsparken

En stor sten som liknar ett isflak med en stor stock som vilar på den. Stocken är utformad så den liknar en säl med de främre fenorna ståendes på stenen. Konstverket är placerad i en park med lummiga träd och buskar.

Örekilsparken har fått två nya konstverk, en lekskulptur och ett handsmitt räcke. Lekskulpturen ”Isflaket”, som också funkar som bänk, är tillverkad av konstnären Lukas Arons, Hällevadsholm. Sälen som är på väg upp på flaket är en ekgren som kommer från eken på Hällevadsholms skolgård när skolan byggdes ut. Det handsmidda räcket över gångbron är tillverkat av Miklós Fözö, vid Not Quite i Fengersfors.

”Isflaket” bjuder in barn och unga att klättra eller sitta på, precis som med konstverket ”Fjordor” på Munkedals torg. Kopplingen till sälen är att säl har varit synlig vid ett flertal tillfällen ända uppe vid Kvistrumsbron.

 

På båda sidorna om en nybyggd stenbro sitter handsmidda räcken där det anas vågor eller hoppande fiskar mellan spjälorna.