Publicerad:

Senast ändrad:

Munkedals kommun backar i årets ranking av företagsklimatet

Tre glada personer på Centrumtorget i Munkedal. 

Från vänster Clas Hedlund, näringslivsutvecklare, Susann Haggren, näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland och Ulrika Larsson, turismutvecklare.

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner, som till stor del bygger på enkätsvar från det lokala näringslivet. I årets ranking backar Munkedals kommun 40 placeringar till plats 227.
– Ett tapp som i relation till förra årets hopp uppåt (81 placeringar) är en signal om att vi behöver intensifiera arbetet än mer. Nu måste vi tillsammans med vårt lokala näringsliv fortsätta utveckla vår samverkan ytterligare, säger Clas Hedlund, näringslivsutvecklare i kommunen.

Susann Haggren, näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland, deltog på torsdagens digitala företagarlunch i Munkedal och berättade om bakgrunden till enkäten och rankingresultatet.

 

– Istället för att fokusera på rankingplaceringen, som påverkas av andra kommuners utveckling, är det bättre att kommunen analyserar de enkätsvar från lokala företag som en del av rankingen bygger på. I enkätsvaren kan kommunen hitta de områden som bör prioriteras framåt. Företagen ser gärna att kommunen prioriterar bland annat förstärkta insatser mot brott och otrygghet, kortare handläggningstider, bättre samverkan mellan näringsliv och skolan samt överlag en förbättrad och fördjupad dialog mellan kommun och näringsliv, säger Susann Haggren.

Flera faktorer positiva

Enkäten till det lokala näringslivet besvarades av 78 företag. Några av enkätsvaren som påvisar en större nöjdhet med företagsklimatet i Munkedals kommun, är vägnät, tåg och flyg, som stiger 43 placeringar, samt service och bemötande, som stiger 74 placeringar.

 

Rankingen tar även hänsyn till statistiska faktorer från SCB och UC, där exempelvis kommunens ranking för kommunalskatt hamnar nere på plats 289.

 

Ulrika Larsson, turismutvecklare i Munkedals kommun med nära kontakt med besöksnäringen och handeln i kommunen, ser framgång i att ha en ömsesidig och tät dialog.

 

– Jag tror att ett långsiktigt och konsekvent arbete med dialog och samverkan i olika frågor har gett en bättre förståelse från både kommun och näringsliv – vilket ökar förutsättningarna till samverkan och effektiva lösningar, säger Ulrika Larsson.

Utmaningar

– Enkätsvaren från det lokala näringslivet påvisar en del utmaningar och det gäller att vara ödmjuk inför framtiden och vara klar över att det är ett lagspel som leder till framgång, säger Clas Hedlund.

 

En sådan utmaning är betyget för tillgång till kompetens som sjönk med 149 placeringar, vilket manar till lösningar tillsammans med näringen.

 

I enkäten 2021 förmedlar svaren från näringslivet bland annat följande förbättringsområden:

  • Lägre skatter och avgifter
  • Ökad förståelse för företagande
  • Minskad brottslighet och ökad trygghet
  • Bättre dialog med bland annat beslutsfattare
  • Fler bostäder

För mer information om enkäten och resultat: www.foretagsklimat.se

 

 

Tipsa webbredaktionen