Vinnare utsedd i markanvisningstävling för Vadholmen

Illustration över 4 st huskroppar med lägenheter och utemiljöFörstora bilden

Illustration Vadholmen, ur det vinnande bidraget.

Nu har Munkedals kommun utsett Brixly AB som vinnare i markanvisningstävlingen för området Vadholmen vid Örekilsparken i Munkedal. Det vinnande bidraget innefattar fyra huskroppar med träfasad och sammanlagt 59 lägenheter, där merparten är 2:or, 3:or och 4:or med kök och balkong. Utemiljön är planerad för odling, orangeri och växtlighet samt mötesplatser som lekplatser, utegym och grillplatser. Vinsten i markanvisningstävlingen ger Brixly AB option att förvärva markområdet för byggnation.

- Vi är väldigt glada över tilldelningen och ser fram emot att få bidra till utvecklingen tillsammans med Munkedals kommun, säger Elin Andersson, affärs- och projektutvecklingschef på Brixly AB.


Under hösten har det anmälts två bidrag till markanvisningstävlingen på Vadholmen, där det vinnande bidraget från Brixly AB har utsetts av en jury bestående av samhällsbyggnadsnämndens presidium, kommundirektör, samhällsbyggnadschef samt en ledamot från bolaget Vadholmen Foss.

 

Illustration över 4 st huskroppar med lägenheter och utemiljö ur fågelperspektivFörstora bilden

Illustration Vadholmen ovanifrån, ur det vinnande bidraget.


- Vi ser att det vinnande förslaget uppfyller många av de önskemål som identifierades i den enkät för allmänheten som genomfördes i våras, säger Elisabeth Linderoth, samhällsbyggnadschef i Munkedals kommun. Vår ambition är att skriva köpeavtal med Brixly efter årsskiftet, handlägga bygglov under 2022 och ge klartecken för byggstart 2023 med inflyttning 2024, om allt löper på.


Detaljplanen eller markanvisningstävlingen styr inte om lägenheterna blir hyresrätter eller bostadsrätter - det blir en fråga för byggherren att avgöra.

 

Illustration över fasader med balkonger sett från gatanFörstora bilden

Illustration Vadholmen med vy från gata, ur det vinnande bidraget.


- Det är mycket glädjande att vi nu kan gå vidare i byggnadsprocessen med ett förslag som möter upp våra önskemål kring hållbara boenden, utemiljöer och sociala mötesplatser på ett bra sätt, säger Ylva Morén, kommundirektör i Munkedals kommun. Allt pekar på att det kommer bli brist på arbetskraft inom flera yrkesområden i framtiden, där en av nycklarna till att locka hit kompetens är bra boenden med närhet till service och goda kommunikationer.

 

Illustration av orangeri i utemiljö, ur det vinnande bidraget.Förstora bilden

Illustration av orangeri i utemiljö, ur det vinnande bidraget.


Juryns samlade bedömning av det vinnande bidraget

Juryn tilltalas av Brixly AB.s projekt och presentation i sin helhet. Bebyggelsens utformning har en god arkitektur och smälter väl in i området och tar höjd för en god gestaltad livsmiljö.

 

Anknytning till historiska värden samt lokala drag upplevs i byggnadens gestaltning både i form och ytskikt.
Placering av bebyggelsen upplevs optimeras på ett bra sätt inom given byggrätt och ger en god genomsikt vilken skapar bra och trygga mötesplatser.

 

Rumsbildningarna mellan byggnaderna tas till vara på ett bra sätt med möjlighet för goda sociala ytor både i inne och i utomhusmiljö. Placeringen av huskropparna ger även en god orienterbarhet i området.


Flera huskroppar bidrar till ljusinsläpp från fler väderstreck i samtliga lägenheter. Lägenheterna upplevs välplanerade och moderna och samtliga lägenheter har tillgång till egen balkong eller uteplats.

 

Situationsplan ritning VadholmenFörstora bilden

Situationsplan Vadholmen, ur det vinnande bidraget.


Om de planerade bostäderna på Vadholmen

Den planerade byggnationen på Vadholmen av 100-talet lägenheter är indelad i tre områden och etapper.


En markanvisningstävling har genomförts för område 2, där parten bakom det vinnande förslaget får möjlighet att köpa och bebygga området.


Efter beslut i kommunfullmäktige i maj undersöker det kommunala bostadsbolaget Munkbo förutsättningar för bolaget att bygga på område 1.


Tidplan för område 3 är inte fastställd i nuläget, utan kommer att aktualiseras utefter efterfrågan och behov.


Detaljplanen tillåter, förutom bostäder, även centrum- och handelsverksamhet i viss utsträckning.


Mer information

 

Brixlys vinnande bidrag i markanvisningstävlingen (PDF) Pdf, 18.2 MB.

 

Illustrationerna över Vadholmen är framtagna av Semrén och Månsson.