Publicerad:

Senast ändrad:

Försening av ombyggnaden av bussterminalen i Håby

Grävmaskin som gräver i marken. Bredvid står människor i varselkläder. Området är inhägnat med staket.

Trafikverkets ombyggnation av bussterminalen i Håby försenas på grund av kylan. Av- och påstigning kommer fortsatt ske i närheten av den befintliga terminalen, hänvisning finns på platsen.

Asfalteringen kan fortsätta först när tjälen har släppt.