Publicerad:

Senast ändrad:

Avrådan att besöka kommunens äldreboenden i nuläget

Bild på modell av coronaviruset

Antal fall med covid-19 har ökat snabbt i Västra Götalandsregionen de senaste veckorna. Folkhälsomyndigheten förutspår även att andelen fall som utgörs av omikron fortsätter att öka. Välfärdsförvaltningen avråder därför närstående och allmänhet att besöka kommunens äldreboenden i nuläget. 

Smittspridningen av covid-19 ökar återigen i samhället, samtidigt som vanliga vintersjukdomar som förkylning och influensa florerar. Det medför att riskerna för boende att bli smittade ökar - samt att många i personalen på äldreboendena riskerar att behöva stanna hemma vid symptom och i väntan på provsvar.

Syftet med besöksavrådan är att begränsa riskerna för smittspridning till boende och personal - vilket förutom covid-19 även innefattar vanliga vintersjukdomar som förkylning och influensa.

Närstående ombeds kontakta respektive boende vid frågor.
Tipsa webbredaktionen