Publicerad:

Senast ändrad:

Diarium på webben

Skärmklipp av ett utsnitt av sökytan på en datorskärm.

Nu blir Munkedals kommuns diarium mer tillgängligt! I linje med kommunens digitaliseringsarbete är nämndernas diarier nu tillgängliga och sökbara på munkedal.se för alla. Du kommer att kunna söka handlingar och ärenden som har kommit in till, skapats av och skickats från kommunen den 1 januari 2022 och senare.

När du söker i det digitala diariet kommer du kunna se handlingars ärendemeningar och diarienummer, med de uppgifterna kan du sedan begära ut en handling genom att kontakta kommunens registratorer.


Digitala diarier kommer att publiceras för dessa nämnder:

  • Kommunstyrelsen
  • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
  • Välfärdsnämnden
  • Kultur- och utbildningsnämnden
  • Jävsnämnden

 

Länk till diariet och kontaktuppgifter till registratorerna hittar du på sidan Diarium och arkiv.

 

Uppdatering 2024-01-03: Uppdatering av nämndernas namn.

Tipsa webbredaktionen