Publicerad:

Senast ändrad:

Information gällande skolstart och covid-19

Bild på coronavirus

Just nu är det en väldigt hög smittspridning av covid-19 i Västra Götaland som även påverkar Munkedals kommuns skolverksamhet, både grundskola och vuxenutbildning. Det är viktigt att alla hjälps åt för att minimera riskerna för smitta så att ordinarie verksamhet kan fungera. Risken finns nu att fler blir sjuka eller får stanna hemma på grund av symptom eller i karantän. Det gäller både elever och personal. Detta kan även komma att innebära många vikarier och förändringar.

Närundervisning på plats i skolan är huvudregeln eftersom det är den bästa undervisningsmetoden för de flesta, och särskilt viktig för personer med funktionsnedsättning eller i annat behov av stöd. Skolan är också viktig för en känsla av trygghet och av att vara en del i ett socialt sammanhang.


Skolorna i Munkedals kommun följer fortsatt Folkhälsomyndighetens och Skolverkets råd som gäller för skolan. Skolpersonalen kommer att arbeta för att förebygga smitta bland annat genom att:


  • Minska trängsel och undvika stora samlingar
  • Ge information
  • Skapa möjligheter för eleverna att hålla god handhygien
  • Vara utomhus så mycket som väder och undervisningens innehåll tillåter
  • Blanda grupper så lite som möjligt och när det går, men ändå fullfölja skolans pedagogiska uppdrag
  • Vara restriktiva med besök till verksamheten som inte är planerade
  • Ställa om till digitala möten där det är möjligt, exempelvis utvecklingssamtal
  • Extra städ


Vårdnadshavare till barn i grundskolan och på fritidshemmen behöver fortsatt hämta och lämna på utsidan i möjligaste mån.


Tillsammans hjälps vi åt och tar ett gemensamt ansvar för att hantera den smitta som nu finns i samhället. Det är viktigt att alla följer de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.


Vi ser fram emot och hoppas på lättare tider längre fram i vår.


Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19 från FolkhälsomyndighetenTipsa webbredaktionen