Priser och stipendier 2022

Fyra personer gör tummen upp mot kameran.

Nu kan du föreslå 2022 års mottagare av följande priser och stipendium: fritidspris, fritidsstipendium, kulturpris, kulturstipendium, folkhälsopris och det nyinrättade civilkuragepriset.

Mer information om respektive pris och stipendium:


Skicka in dina förslag på mottagare av priser och stipendier senast den 25 mars 2022 via:


Postadress:

Munkedals kommun

455 80 Munkedal


eller


E-post: kommun@munkedal.se


Utdelning av priser och stipendier kommer ske i anslutning till nationaldagsfirandet den 6 juni 2022.


Frågor?

Kontakta JanOlof Karlsson, kulturutvecklare, via telefon på 0524-181 75 eller via e-post till jan-olof.karlsson@munkedal.se avseende kulturpris och kulturstipendium, samt fritidspris och fritidsstipendium.


Alternativt Linn Karlsson, folkhälsostrateg, via telefon på 0524-181 71 eller via e-post till linn.karlsson@munkedal.se avseende folkhälsopris och civilkuragepris.