Publicerad:

Senast ändrad:

Nationella vaccinationsveckan 14-20 mars

Två leende personer som dricker kaffe utomhus

Vaccinet är det allra viktigaste verktyget i kampen mot covid-19 och i Sverige har vi med gemensamma krafter nått en hög vaccinationstäckning. Men det är fortfarande mer än en miljon människor över 12 år som inte tagit sin första dos. Därför genomförs nu en nationell vaccinationsvecka i Sverige under vecka 11.

– Vi hoppas att uppmärksamheten ska få alla som ännu inte har vaccinerat sig att tänka till och att så många som möjligt ska välja att vaccinera sig, både för sin egen och för andras skull, säger Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.


Vaccinationstider Västra Götaland

Om nationella vaccinationsveckan

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en nationell temavecka för att få fler att vaccinera sig mot covid‑19. Uppdraget genomförs i samverkan med regioner, länsstyrelser och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Under vaccinationsveckan är alla med och bidrar för att fler ska välja att vaccinera sig.


Läs mer om nationella vaccinationsveckan
Tipsa webbredaktionen