Publicerad:

Senast ändrad:

Munkedals kommun mäter nöjdhet med service och bemötande

Munkedals kommun mäter under mars-maj 2022 hur nöjda våra invånare är i sina kontakter med oss. God service och bra bemötande är viktiga delar i det kommunala uppdraget - därför deltar Munkedals kommun tillsammans med flera andra kommuner i SKR:s nya kundmätning.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, samordnar servicemätningen som mäter invånarnas upplevelse av service och bemötande när de kontaktar kommunen. Syftet är att skapa en samlad nulägesbild av kommunens service och bemötande.


Mätningen möjliggör en nationell jämförelse och kan användas som en del i arbetet med att säkra kvaliteten i den upplevda servicen och att utveckla verksamheten utifrån invånarnas upplevelser och behov.


Metoden går ut på att samla in svar från slumpvis utvalda personer som har varit i kontakt med kommunen via telefon eller e-post om hur de upplevde enkelheten och bemötandet via kommunen.

 

Efter telefonsamtal med kommunen kan du få ett textmeddelande (SMS) med en länk till enkäten med två frågor att besvara. Deltagandet är anonymt och inga telefonnummer sparas.


SKR:s samarbetspartner Brilliant Future genomför mätningen i samverkan med kommunerna.


Tipsa webbredaktionen