Räddningstjänsten uppmanar till försiktighet vid eldning

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän uppmanar till försiktighet gällande eldning utomhus på grund av upptorkning i skog och mark.