Räddningstjänsten avråder från eldning

Just nu torkar det upp i skog och mark, vilket gör att risken ökar för att bränder ska sprida sig. Räddningstjänsten uppmanar därför till försiktighet vid eldning och grillning under midsommarhelgen.

SMHI:s webbplats får du aktuell brandriskprognos.