Publicerad:

Senast ändrad:

Fler laddstationer för elfordon i Håby 

Närbild på laddning av elbil

Nima Energy AB har ingått avtal om markarrende med Munkedals kommun för etablering av ultrasnabbladdare i direkt anslutning till Håbymotet. Företaget avser att på sikt etablera upp till åtta ultrasnabbladdare med en kapacitet om upp till 360 kW vardera, med inriktning på kommersiella fordon.

Initialt är företagets ambition att bygga fyra laddare för kommersiella fordon. Beroende på förutsättningarna i området kan de första laddarna vara på plats under sommaren 2023.

 

- Som ett naturligt och redan etablerat nav i trafiken på västkusten ligger Håbymotet i ett strategiskt bra läge i direkt anslutning till E6. I dagsläget finns flertalet faciliteter i närheten såsom restauranger, lastbilsparkering och rastplatser, varför vi ser detta som en lämplig plats för etablering av laddinfrastruktur för tunga fordon. Vi har haft bra kontakt med kommunen och känner att det finns en stark vilja att utveckla den hållbara transportsektorn i regionen och vi avser därför att ligga i framkant när det kommer till att skapa en infrastruktur för att ladda kommersiella fordon, säger Marcus Landelin, grundare och delägare i Nima Energy AB.

 

I anslutning till Håbymotet finns även fler laddstationer sedan tidigare.

 

Du kan hitta laddstationer via exempelvis uppladdning.nu eller via Eniros karta