Publicerad:

Senast ändrad:

Rapportera till länsstyrelsen om Västerhavets kustvattenmiljö

Säl som kikar upp med huvudet ovanför vattenytan en bit bort i bild.

Var ska du vända dig om du till exempel hittar en död säl eller en skadad tumlare? Eller om du ser en vik med flytande olja, märker att vattnet är grumligt och färgat eller om du tror att du har hittat en främmande art? Informationscentralen för Västerhavet på Länsstyrelsen i Västra Götaland tar gärna emot dina observationer och hjälper dig med dina frågor om kustvattenmiljön.

Kontakt

E-post: infovasterhavet@lansstyrelsen.se

Facebook: facebook.com/infovasterhavet

Webbplats: Länsstyrelsen i Västra Götaland


Det finns även flera sidor där du kan rapportera in dina observationer direkt till ansvariga aktörer. Här listar Informationscentralen Västerhavet några av de viktigaste:

Vilda blåmusslor – plocka inte själv utan köp dom

Länsstyrelsen uppmanar allmänheten att inte plocka och äta vilda blåmusslor på västkusten.


Informationscentralen för Västerhavet gör vanligtvis uppdateringar varje vecka för att alla ska kunna ta del av eventuella förhöjda halter av bakterier och olika alggifter som ansamlas i musslor och ostron i Bohuskustens musselodlingar. Nya forskningsresultat visar dock att vilda blåmusslor har minskat avsevärt, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Därför är det bättre att köpa blåmusslor i handeln.


Länsstyrelsen uppmanar därför alla att i stället köpa blåmusslor från svenska odlingar. Om du vill se vilka odlingar som är igång och skördar hittar du det på Livsmedelsverkets webbplats: Musselkontroll – öppna och stängda odlingsområden

Rapportera döda djur, till exempel sälar och valar

Om du hittar en död säl, hör av dig till den kommun du befinner dig i. Miljöenheten i Sotenäs kommun har även ansvar för Munkedals och Lysekils kommuner.

 

E-post: miljoenheten@sotenas.se

Telefon: 0523-66 40 00 (växeln)

 

Kommunen ansvarar för att ta bort döda djur på allmänna platser. Ligger sälen på en privat strand är det markägaren som får ta bort den eller eventuellt sänka den i havet om den utgör en olägenhet.


Skicka gärna in din observation med position och bild till Naturhistoriska riksmuseet eller Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). De ansvarar för forskning och övervakning om hälsotillståndet hos fisk, utter, tumlare och säl: Rapportera dött djur

Döda sjöfåglar

Under våren 2022 (liksom tidigare år) hittades en hel del döda sjöfåglar vid västkusten och de visade sig vara utmärglade. En teori är att de inte haft tillräckligt med föda, som till exempel blåmusslor.


Om du ser en död sjöfågel så önskar Länsstyrelsen i Västra Götaland få in din observation med position via e-post till infovasterhavet@lansstyrelsen.se alternativt direkt till Statens veterinärmedicinska anstalt: Rapportera dött djur

Rapportera skadade eller unga sälar

Om du hittar en sälkut (sälunge) eller en skadad säl kan du kontakta Naturhistoriska riksmuseet via deras sida Hittat en levande eller skadad sälkut.


Du kan också kontakta Informationscentralen för Västerhavet på infovasterhavet@lansstyrelsen.se. Då skickar de vidare eventuell information till ansvariga aktörer.

Sjuka djur

Om man observerar ett djur på kusten som verkar sjukt eller har svåra skador (fisk, säl, tumlare, sjöfågel med mera), kontakta infovasterhavet@lansstyrelsen.se så förmedlar de informationen till rätt personer för hantering.


Var noga med att aldrig ta i ett misstänkt sjukt djur utan handskar och lämplig skyddsutrustning.

Valar är statens vilt

Under de senaste åren har observationer av valar på västkusten ökat. Observationer av bland annat tumlare, späckhuggare, knölval, vikval och näbbval är bara några som inrapporterats längs västkusten.


Alla valar är statens vilt enligt jaktlagen och jaktförordningen. Fynd av döda valar ska därför rapporteras till Polisen (114 14) och antingen Naturhistoriska riksmuseet eller Statens veterinärmedicinska anstalt via Rapportera dött djur.


Inrapportering av observationer av levande valar kan du med fördel göra till infovasterhavet@lansstyrelsen.se eller nätverket www.valar.se.

Främmande (invasiva) arter

När djur och växter flyttas till nya områden där de inte har funnits tidigare kan det bli stora problem. Nya främmande arter som kommer till ett område kan tränga undan de arter som redan finns där eller så kan de föra med sig sjukdomar och parasiter till det nya området. En främmande art som har förmågan att allvarligt förändra sin omgivning på ett oönskat sätt, till exempel genom att konkurrera ut inhemska arter eller sprida smittor, kallas för invasiv.


På västkusten kan man bland annat hitta stillahavsostron, blåskrabba, penselhårskrabba, klängmanet och svartmunnad smörbult. Man vet att de kan ha (eller redan har) en stor påverkan på vår kustmiljö.


Om du misstänker att du hittat en främmande art, rapportera in det till Havs- och vattenmyndighetens rapporterings-app för vattenorganismer: Rappen


Är du osäker på hur du ska hantera appen kan du höra av dig till Informationscentralen för Västerhavet infovasterhavet@lansstyrelsen.se.

Rapportera gärna observationer av ovanliga arter

Rappen används med fördel även för inrapportering av ovanliga arter som inte nödvändigtvis är vare sig främmande eller invasiva. Detta kan till exempel vara späckhuggare, tumlare, sköldpaddor, lungmaneter och klumpfiskar.

Utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen

Om du observerar exempelvis olja, diesel, plastpellets eller paraffinklumpar längs kusten, kontakta kommunen du befinner dig i eller infovasterhavet@lansstyrelsen.se med position för fyndet samt foto.


Om det är ett storskaligt utsläpp kontaktar du kommunen samt Länsstyrelsen i Västra Götalands läns tjänsteman i beredskap som har jour alla dagar på året: tib.vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Algblomning

Ser vattnet missfärgat och grumligt ut kan det röra sig om en algblomning. På västkusten finns flera algsläkten som kan producera gifter, men det är främst när de ansamlas i musslor och ostron som det kan bli giftiga halter för oss människor.


Ibland färgas vattnet i strandkanten och i båthamnar orange och då rör det sig sannolikt om algen Noctiluca scintillans även kallad mareld, vilken är ofarlig. Om man tar en skopa av det färgade vattnet och går in i ett mörkt rum och skakar så kan man bekräfta att det är mareld då algen skapar eget ljus (bioluminiscens) vid stress och vattnet lyser då upp.


Informationscentralen för Västerhavet tar gärna emot observationer av alla misstänkta algblomningar via infovasterhavet@lansstyrelsen.se.


För mer information om mikroalger och deras gifter kan du kontakta experter på SMHI på planktongroup@smhi.se eller besöka deras webbsida nordicmicroalgae.org/sv.

Ny podcast om havsmiljön

Nytt för i år från Informationscentralen för Västerhavet är en podcast om havsmiljön i Västerhavet, med utgångspunkt i det arbete som de bedriver på Länsstyrelsen Västra Götaland. I podcasten kan du lyssna på aktuella ämnen under cirka 30 minuter en gång i månaden.


Informationscentralen för Västerhavets podcast heter ”Under havsytan” och finns redan nu att lyssna på där poddar finns.Tipsa webbredaktionen