Publicerad:

Senast ändrad:

Munkedals kommun flaggar med den Ukrainska flaggan

Foto på Ukrainska flaggan mot blå himmel

För att visa solidaritet med Ukraina kommer Munkedals kommun flagga med Ukrainas flagga varje fredag på den officiella flaggstången på Centrumtorget i Munkedal tills dess att fredsavtal undertecknats.

Beslutet togs i kommunstyrelsen den 16 maj 2022.

 

Flaggningen pågår som längst till och med den 30 juni 2022. Kommunstyrelsen har gett presidiet i uppdrag att besluta om eventuell förlängning, eller ändring av flaggningen om fredsavtal inte har undertecknats innan dess.
Tipsa webbredaktionen