Publicerad:

Senast ändrad:

Tänk säkert

Bild på finger som trycker på en smartphone i mörk miljö

Just nu anordnar MSB och polisen kampanjen "Tänk säkert". Syftet med kampanjen är att fler ska bli medvetna och öka kunskapen om informations- och cybersäkerhet samt förstärka förmågan att skydda sig mot brott. På kampanjens webbplats får du tips och råd om hur du exempelvis skyddar dig mot nätfiske eller skapar säkra lösenord.

Läs mer på tanksakert.sakerhetskollen.se


De här myndigheterna har tillsammans tagit fram webbplatsen:

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.
  • Polismyndigheten är en statlig myndighet som genom sina insatser bidrar till att minska brottsligheten och öka människors trygghet.
  • Stöldskyddsföreningen är en ideell förening som bidrar till ett tryggare samhälle genom brottsförebyggande arbete och informationsspridning.