Publicerad:

Senast ändrad:

Nytt system för felanmälan

Foto på ett par händer som håller i en smartphone.

För att underlätta för dig som invånare eller besökare att anmäla fel och brister i Munkedals kommun finns numera ett system för att rapportera in felanmälningar om gator, vägar, gatubelysning, parkering, badplatser, lekplatser, grönytor, kommunens fastigheter samt vatten och avlopp. Du kan välja att felanmäla via app eller via kommunens webbplats.

Felanmäl via app

Ladda ner appen ”Felanmälan – Munkedals kommun” där appar finns.

Felanmäl via kommunens webbplats

Använd tjänsten Felanmälan Munkedals kommun


Läs mer om hur du lämnar en felanmälan