Publicerad:

Senast ändrad:

Tänk källkritiskt

Hand som trycker på en mobiltelefonskärm

Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför?

Att vara källkritisk är ett sätt att värna demokratin. Ett modernt psykologiskt försvar ska värna om demokratin och säkerställa ett öppet och demokratiskt samhälle med åsiktsfrihet och fria medier.


De krafter som vill motverka ett öppet och fritt samhälle kan försöka göra det genom till exempel lögner och propaganda. Det kan handla om att förstärka konfliktytor som finns i samhället eller på andra sätt bryta ned samhällets funktionalitet.


Å ena sidan är det öppna samhället sårbart för ryktesspridning, desinformation och propaganda. Vem som helst kan säga nästan vad som helst eftersom vi har yttrandefrihet, vilket är en grundbult i ett öppet och fritt samhälle.


Å andra sidan är ett samhällsklimat där många röster kommer till tals, med oberoende medier som granskar makten och där upplysta individer med ett källkritiskt förhållningssätt tar del av fritt flödande information, ett starkt och motståndskraftigt samhälle.


Det betyder också att det psykologiska försvaret består av var och en av oss - och vår förmåga att vara källkritiska. Den förmågan är i mångt och mycket det som utgör vår mentala motståndskraft.

 

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

 

Krisinformation.se - tips på hur du kan tänka källkritiskt

 

 


Artikel från kommuntidning nr 10

Det här är en artikel från Munkedals kommuntidning som delades ut till alla kommunens hushåll i juni 2022. Läs tidningen i sin helhet på: www.munkedal.se/tidning