Munkedals kommun föreläste om vikten av fullföljda studier

Två personer föreläser på en scen med ett bildspel i bakgrundenFörstora bilden

Marie Lindberg och Angelica Hedenbjörk - lärare på Centrumskolan

Lärare från Centrumskolan och Munkedalsskolan i Munkedals kommun föreläste i veckan om skolornas deltagande i utvecklingsprojektet Fullföljda studier på en konferens i Vänersborg. Konferensen gästades även av generaldirektören för Skolverket, Peter Fredriksson - Daniel Sundberg, professor i pedagogik, samt Gustaf Fridolin, tidigare utbildningsminister.

Utvecklingsarbetet i projektet har genomförts med stöd och processledning från Fyrbodals kommunalförbund via Hälsokällan, där skolorna även fått utbyta erfarenheter med andra skolenheter i Fyrbodal.

 

Två personer föreläser på en scen med ett bildspel i bakgrundenFörstora bilden

Cecilia Härling och Amanda Wilhelmsson - lärare på Munkedalsskolan


- Våra lärare berättade om hela skolans engagemang i arbetet med högre måluppfyllelse och en bred studie-och yrkesvägledning för att höja valkompetens och motivation hos eleverna. Det känns väldigt inspirerande att vi kan få sprida deras erfarenheter i ett större sammanhang, berättar Liselott Sörensen Ringi, förvaltningschef barn och utbildning. Jag känner mig stolt och varm i hjärtat av att vi blir bekräftade i vårt arbete – och att vi satsar på rätt saker och är på rätt väg i Munkedals kommun. Vi har så engagerade och duktiga medarbetare som alla arbetar för att våra elever ska nå sina mål.


Bild på presentation av en agendaFörstora bilden

Konferensens programpunkter


Konferensen gästades även av Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket som bland annat talade om vikten av att lyfta allt positivt som görs i svensk skola. Daniel Sundberg, professor i pedagogik föreläste om vad som enligt forskningen förbättrar skolresultat - och Gustaf Fridolin, tidigare utbildningsminister, numera folkhögskolelärare och doktorand, pratade om vikten av läromedel, läsning och bemannade skolbibliotek utifrån de utredningar han gjort på uppdrag av regeringen.


 

Läs mer om projektet på Fyrbodals webbplats