Publicerad:

Senast ändrad:

Beredskapsinformation inför eventuellt strömavbrott som påverkar skola och förskola

Elev som läser bok

Med anledning av den ökade risken för strömbortfall i samhället - och det större strömavbrott som drabbade vår grannkommun Sotenäs i mitten av december - skickar barn-och utbildningsförvaltningen ut information till vårdnadshavare via skolplattformen Unikum, om hur skola och förskola planerar att hantera ett omfattande strömavbrott.

Förskolan och skolan är samhällsviktiga verksamheter som ska fungera även vid kriser. I en kris bidrar förskolan och skolan till att upprätthålla nödvändiga samhällsfunktioner. Exempel på sådana funktioner är utbildning för barn och unga, och tillsyn av barn till vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet.


Följande information skickas ut via skolplattformen Unikum till vårdnadshavare om hur skola och förskola planerar att hantera ett omfattande strömavbrott.

Grundplanering för skolor och förskolor vid ett eventuellt strömavbrott.

För skolorna gäller - om inget annat meddelas

 • Skolorna är öppna
 • Elever ska komma till skolan
 • Fritidshemmen är öppna
 • Skolskjutsar går som vanligt
 • Anpassade måltider kommer att serveras

För förskolor gäller - om inget annat meddelas

 • Förskolorna är öppna
 • Vi önskar att de vårdnadshavare som kan, har barnen hemma
 • Anpassade måltider kommer att serveras.


Beroende på omfattningen av ett eventuellt strömavbrott och situationen i stort, kan det bli aktuellt att vidta andra och utökade åtgärder både i skola och förskola.

Du kan bidra

 • Prata gärna med ditt barn om vad som kan ske vid ett större strömavbrott, både i hemmet och i skolan.
 • Se till att barnen har varma kläder med sig
 • Se gärna till att skolbarn har med sig en egen ficklampa eller motsvarande

Kommunikation vid ett strömavbrott

Ett strömavbrott kan innebära att de ordinarie kommunikationsvägarna som telefoni och internet är begränsade.

 • Grunden är att information till vårdnadshavare skickas ut via skolplattformen Unikum, alternativ via kommunens webbplats munkedal.se.
 • Om tillgång till internet är starkt begränsat, lyssna på Sveriges Radio P4 väst för allmän information.
 • Om du som vårdnadshavare är i behov av att komma i kontakt med skola eller förskola under ett strömavbrott, prova först de ordinarie kanalerna som Unikum, e-post och telefon – om inte de fungerar är ett alternativ att uppsöka verksamheten.


Tipsa webbredaktionen