Publicerad:

Senast ändrad:

Nämndsledamöter valda för kommande mandatperiod

Närbild på mötesbord där en hand håller i en mötesklubba

På kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december valdes nya ledamöter in i Munkedals kommuns nämnder. Här presenterar vi namnen i nämndernas presidier för mandatperioden 2023-2026.

Kommunstyrelsen

Louise Skaarnes (SD), ordförande
Martin Svenberg Rödin (M), förste vice ordförande
Liza Kettil (S), andre vice ordförande

 

Samhällsbyggnadsnämnden

Matheus Enholm (SD), ordförande
Katarina Furufalk (KD), förste vice ordförande
Per-Arne Brink (S), andre vice ordförande

 

Barn- och utbildningsnämnden

Olle Olsson (KD), ordförande
Terje Skaarnes (SD), förste vice ordförande
Carita Jacobsson (S), andre vice ordförande

 

Välfärdsnämnden

Mathias Johansson (SD), ordförande
Linda Wighed (M), förste vice ordförande
Regina Johansson (S), andre vice ordförande

 

Kultur- och fritidsnämnden

Martin Svenberg Rödin (M), ordförande
Terje Skaarnes (SD), förste vice ordförande
Erik Färg (S), andre vice ordförande

 

Miljönämnden

Ledamöter från Munkedals kommun i Miljönämnden för mellersta Bohuslän:

 

Anders Persson (SD), ledamot
Nina Andersson (KD), ledamot
Carita Jacobsson (S), andre vice ordförande

 

Övriga ledamöter och nämnder

Se kommunfullmäktiges protokoll 2022-12-12 Pdf, 1.6 MB. för nämndernas samtliga ledamöter.


Tipsa webbredaktionen